Het Lombard-effect

Wat is het Lombard effect

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt: je zit in een restaurant of café, en voor je het weet lijkt iedereen om je heen harder en harder te praten. Maar waarom gebeurt dit? Dit fenomeen wordt het Lombard-effect genoemd. Het wordt veroorzaakt door een verhoging van het achtergrondgeluid, zoals gesprekken, keukengeluiden en muziek. Wanneer de achtergrondgeluidsniveaus stijgen, hebben mensen de neiging om hun stem te verheffen zodat hun gesprekspartner hen kan horen. Dit leidt tot een sneeuwbaleffect, waarbij elke opeenvolgende groep hun stem verheft om boven het groeiende rumoer uit te komen.

Lees meer over het Lomard effect op deze LINK.

De gevolgen van het Lombard effect

De gevolgen hiervan zijn tweeledig. Ten eerste kan het totale geluidsniveau in het restaurant zo hoog worden dat een normaal gesprek bijna onmogelijk wordt. Dit kan de ervaring verpesten, maar kan ook zorgen voor gehoorproblemen bij langdurige blootstelling. Het is niet ongebruikelijk dat horecamedewerkers tinnitus* ontwikkelen. Daarnaast kan dit effect de sfeer en ambiance van een ruimte volledig veranderen, waardoor wat bedoeld was als een rustige omgeving verandert in een chaotisch en onplezierige plek

*Tinnitus is een contante piep or ruis in je oor, wat onomkeerbaar is.

Preventieve maatregelen

Gelukkig zijn er manieren om dit effect te verminderen of zelfs te voorkomen. Een goed akoestisch ontwerp speelt een cruciale rol. Door te investeren in de juiste geluiddempende maatregelen kunnen ruimtes comfortabeler en rustiger worden gemaakt. Zachte, rustgevende muziek op de achtergrond kan ook helpen, mits deze niet bijdraagt aan het algemene lawaai. Als laatste, minst populaire methode: de capaciteit van een ruimte beperken. In de algemene ruimte lastig, en in de horeca kan dat omzetverlies tot gevolg hebben. Het kan wel een overweging zijn om langer gasten binnen te houden, die ook meer gaan besteden. Het kan ook bij de opzet van een strategie passen: exlusievere restaurants kennen doorgaans een lagere bezetting per vierkante meter.

De Stiltemaker aanpak

Bij de keuze van materialen is het essentieel om rekening te houden met de frequenties die dominant zijn. Het begint met een goede meting van de ruimte middels een ruisbron. Deze ruisbron brengt het volledige bereik aan menselijk gehoor in de ruimte, waarna een klasse I meetinstrument meet welke geluidsband voor de meeste hinder zorgt. De uitkomst bepaald welke materialen in welke opstelling het beste werken. Zo kan een pendelarmatuur veel effectiever zijn dan een wandpaneel en een systeemplafond in de keuken helpen om overgangsgeluid te verminderen. De kern ligt in het begrijpen van de akoestische behoeften van een ruimte en het kiezen van de juiste combinatie van materialen, montage en technieken om een comfortabel restaurant te creëren.

Plan een kosteloze geluidsmeting via de LINk.