Onderwijs en kinderopvang

Met stappen vooruit in het Frisse Scholen Beleid

Omdat goed onderwijs begint bij het verstaan van je docent

Nu het onderwijs afscheid neemt van de classificatie “excellente school” zijn ouders op zoek naar een nieuwe standaard voor de schoolkeuze van hun kinderen. Een logische opvolger is het Frisse Scholen Beleid, waarin onder andere geluidsoverlast en akoestiek centraal staan. Stiltemaker helpt onderwijsinstellingen aan deze normering te voldoen. Het helpt in commercieel opzicht om meer leerlingen te werven, maar draagt zeker ook een bijdrage in de werkplek keuze van leraren. Een Frisse School heeft minder last van het lerarentekort, maak daar gebruik van!

Overgangsgeluid

Bij het onderwijs is het van belang om rekening te houden met de overgangsgeluiden tussen lokalen, spreek- en vergader ruimten. Dit heeft naast privacy een ander belangrijk aspect: leerlingen moeten zich concentreren op hetgeen wat de leerkracht uitlegt, en niet op de naastgelegen klaslokalen.

Nagalm

Nagalm zien we in het onderwijs met name in de sport- en gemeenschappelijke ruimten, zoals een aula en ontvangsthal. Het is veelvoorkomend, een grote nagalmtijd of “doodgeslagen” ruimte. Juist de balans in absorberend en reflecterende materialen zorgt voor een goede verstaanbaarheid en acceptabele nagalmtijden.

<< 5,5 Punten lagere score bij landelijke toetsen bij een toename van 10dB boven de 41dB bij jonge studenten >>

Bron: https://www.academia.edu/3588066/Building_in_Sound

Concentratie

Concentratie ontstaat in een stille ruimte vanzelf. Geluiden van een naastgelegen lokaal zijn hinderlijk, zeker bij toetsen en examens. Gelijktijdig moet in een naastgelegen lokaal de leraar goed verstaanbaar zijn. Dat kan alleen door het toepassen van een goede, gebalanceerde mix in materialen.

Concentratie werkplekken

Breed toepasbaar in het onderwijs: concentratie werkplekken. Deze zijn flexibel door het gebouw te plaatsen in onder andere gangen, aula en bibliotheek. Het maakt dat leerlingen én leraren hun werk in rust kunnen afronden, zonder afleiding van voorbijgaande klasgenoten. Stiltemaker levert werkplekken als “pods” met een capaciteit van 1 tot 16 personen.

Direct een geluidsmeting inplannen

Stiltemaker gunt iedereen een omgeving die faciliteert in de juiste akoestiek om een prestatie te leveren waar je trots op bent. Om dit mogelijk te maken is een geluidsmeting de basis. Het vertelt waar je staat, en welke obstakels er zijn om tot een optimale akoestiek te komen. Hiervoor bieden we onze geluidsmeting kosteloos aan, op de voorwaarde dat we betrokken blijven in het verbetertraject. Om de meting uit te voeren is begeleiding door de conciërge, receptioniste of TD-medewerker voldoende. Aansluitend plannen we een afspraak met het facilitair management en/of directie om de uitkomsten te evalueren.

Als uit de metingen blijkt dat de akoestiek in orde is en er geen verbeterpunten zijn: top! Als er wel verbeterpunten zijn volgt er een indicatie van de kosten, zodat daar intern over gesproken kan worden. We merken vaak dat er met beperkte kosten een aanzienlijke verbeteringen haalbaar is. Middels de formule van Sabine kunnen we bepalen welke resultaten dit zijn op het gebied van nagalmtijden. Deze formule koppelen we aan de ODD-prijzen (Over De Duim prijzen) in een Excel bestand. Hierdoor krijg je eenvoudig en snel inzicht in resultaten, kosten en impact tijdens de werkzaamheden. Uiteraard is dit een onderdeel van het adviesrapport en zal ook worden verstrekt na de meting.

Note: een meting voor certificering is een betaalde dienst, neem daarvoor contact op voor een maatwerk voorstel.