Geluidsoverlast bij Schietverenigingen

De schietsport in Nederland is niet alleen een sport van precisie en focus, maar brengt ook akoestische uitdagingen met zich mee. In het hart van stedelijke en voorstedelijke gebieden kan het geluid van een schot niet alleen echoën binnen de muren van een schietbaan, maar ook verder reiken en zo voor overlast zorgen bij naburige woonwijken en bedrijven. Het helpt om een goed ontworpen geluid scherm te gebruiken, in combinatie met geluidsabsorberende materialen binnen. Deze kunnen de nagalm van een schot opvangen. Het ondervangen van geluid voordat het de ruimte uitgaat is in deze een must. Met een geluidsmeting kan je de dominante frequentie per schiet discipline ondervangen. Het helpt om de juiste materialen te gebruiken in de juiste hoeveelheid, zodat de akoestiek optimaal is afgestemd voor de ruimte.

Overgangsgeluid bij de schietsport

Een ander belangrijk aspect is het overgangsgeluid. Dit is het geluid dat zich verplaatst van de schietbaan naar aangrenzende ruimtes, zoals een kantines of kamer van de baangriffier. Het implementeren van zware, geïsoleerde deuren en dubbele wanden is in sommige gevallen onvoldoende. Dit kan ook een kostbare aangelegenheid worden, omdat het bouwkundige aanpassingen betreft. De doffe klappen van de naastgelegen schietbaan zal dan aanvullend geïsoleerd moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld door het toepassen van akoestisch wol boven systeemplafonds of panelen aan de wand die geschikt zijn voor het opvangen van lage tonen.

Preventieve maatregelen

Ondanks de bouwkundige aanpassingen blijft het vanzelfsprekend noodzakelijk om persoonlijke gehoorbescherming te gebruiken. Immers, de intense knallen van vuurwapens kunnen blijvende schade aan het gehoor veroorzaken.  Bovendien kunnen lage frequentie geluiden, die vaak worden geproduceerd door groot kaliber wapens, een unieke uitdaging vormen. Stiltemaker kan hiervoor speciale bass traps en akoestische isolatie leveren om deze geluidsfrequentie te helpen beheersen. De schietbond kan hierin ook adviseren.

Stiltemaker helpt bij geluidsreductie

In de wereld van schietsport draait alles om nauwkeurigheid en concentratie, en daarom is een optimale akoestische omgeving van cruciaal belang. Door zowel bouwkundige aanpassingen goed te onderhouden, te investeren in hoogwaardige gehoorbescherming én aanvullende bass traps te gebruiken kunnen schietverenigingen een veilige en aangename sport bieden voor hun leden.

Plan eenvoudig een geluidsmeting in via deze LINK.