Gehoorschade is blijvend

Stiltemaker helpt de maakindustrie bij het beheersbaar maken van omgevingsgeluiden in (productie)omgevingen.

Logistiek en (maak)industrie

Het is tegenwoordig steeds lastiger om goed personeel aan boord te houden. Werkgevers hebben geen andere keuze dan de werkplekken beter, comfortabeler en productiever te maken dan bij de concurrent. Stiltemaker helpt bedrijven in de reductie van geluidsoverlast en het risico op gehoorschade, te minimaliseren. Samen maken we de werkplek comfortabel en productief.

Geluidsabsorptie

Productieomgevingen zijn vaak voorzien een te hoog geluidsniveau. Door het plaatsen van zogenaamde “Baffle” oplossingen maken we in de ongebruikte ruimte onder het plafond geluidsabsorberende panelen. Zij vangen het geluid op, waardoor het niet in de werkruimte blijft hangen en gehoorschade kan veroorzaken.

Solide systemen

De bovenstaande baffles worden vaak op moeilijk bereikbare plekken gemonteerd. Het kan onderhevig zijn aan stof, hoge temperaturen of olienevel. Daar houden we rekening mee. Stiltemaker voorziet in oplossingen die solide zijn en passen het gebruik van de ruimte en onderhoudsarm zijn. Zo gaat akoestisch materiaal jarenlang mee.

<< Bij 2,2% Van de dodelijke ongevallen in de industrie is lawaai te herleiden als factor >>

Bron: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4900492/

Overgangsgeluid

Lawaai in de productie is onoverkomelijk. Laten dit niet overgaan naar geluidshinder in kantoren, overleg- en vergaderruimten. Aangrenzende ruimten stil maken verbetert de focus en verhoogt hiermee de productiviteit. Stiltemaker levert ook losse concentratie werkplekken als flexibele kantoorruimte.

Bronaanpak

Geluid bij de bron aanpakken is de beste manier om geluidsreductie te realiseren. Een bronaanpak voorkomt trillengen middels dempers, of een machine voorzien van een akoestische kast. Dit kan onder andere bij compressoren, maar kan ook toegepast worden bij grotere machines . Alles wat we in de bron dempen, hoeven we later niet op te vangen.

F.A.Q.​

Veelgestelde vragen over Stiltemaker

Geluidsmetingen

Voor de industrie zijn met name piekvermogens en installatiegeluiden een belangrijk punt van aandacht. Stiltemaker heeft meetapparatuur om op detailniveau te analyseren op welke frequentie de hoogste energie (overlast) zit. Pas als we weten waar de hinder zit kan bepaald worden welke materialen, op welke montagewijze en in welke hoeveelheid nodig is om de akoestiek te verbeteren.

Metingen gebeuren met klasse 1 meetapparatuur en conforme NEN5077, inclusief advieswaarden en mate van overschrijding. Rapportage van de geluidshinder inclusief adviesrapportage voor facilitair management en directie, indien gewenst met offerte voor uitvoeren van de adviespunten.