Solide nagalmreductie

Voor akoestiek wat jarenlang meegaat

Sporthallen en zwemcomplexen

Binnen de sporthallen is nagalm en balvastheid al jaren een belangrijk onderwerp. Veel materialen worden wel gekeurd op balvastheid, maar de wijze van monteren of scherpe randen veroorzaken nog te vaak problemen. Stiltemaker voorziet sporthallen van écht duurzame, balvaste akoestiek wat naast functioneel ook mooi mag zijn. Van systeemplafonds tot viltpanelen, van nieuwbouw tot renovatie en van montage tot onderhoudscontracten.

Balvast gecertificeerd

In sporthallen worden wanden en plafonds liefdevol mishandeld tijdens balsporten. Dat kan problemen geven als de materialen niet bestand zijn tegen de hoge impact. Stiltemaker gebruikt materialen en systemen welke balvast gecertificeerd zijn. Stiltemaker let daarbij ook op randvoorwaarden relevant aan het gebruik van de sporthal. Denk daarbij aan scherpe randen, gebruik van de hal en gedachte van de architect.

Nagalm

Nagalmtijden zijn in een sporthal een alledaags probleem, en wordt veroorzaakt door te weinig absorberend materiaal. Dat is ook lastig, omdat de slijtage en eisen aan sporthallen het bijna niet toelaat om zacht materiaal te gebruiken. Stiltemaker meet voor- en na de werkzaamheden voor een gegarandeerd goede nagalmtijd.

<< Bij 25% van de instructeurs in zwembaden en sporthallen is de geluidsbelasting 80dB of hoger >>

Bron: Noise exposure in school gymnasia and swimming pools. www.academia. edu/23510170/Noise_exposure_in_school_gymnasia_and_swimming_pools

Vochtbestendig en robuust

Voor zwembaden gelden aanvullende eisen in vergelijking met de sporthallen. We hebben te maken met vocht, en inherent daaraan ook corrosie. We maken gebruik van materialen die makkelijk te reinigen zijn en bestand zijn tegen vocht en chloor. Montage zodat schade op vandalisme minimaal is, zonder gebruik te maken van RVS materiaal.

Subsidie

Ook in 2024 is er de BOSA regeling, waarin sportverenigingen- en stichtingen subsidie krijgen bij onderhoud van accommodaties. Akoestische maatregelen vallen onder deze regeling, waardoor er tot 40% subsidie mogelijk is. Deze hoogste categorie is haalbaar omdat akoestische oplossingen ook verduurzaming bevorderen: naast geluid isoleert het ook warmte. Contact Stiltemaker voor meer informatie.

F.A.Q.​

Veelgestelde vragen over Stiltemaker

Geluidsmetingen

Nog (te) vaak ligt de focus bij sporthallen op nagalmtijd reductie. Echter heeft de NOC*NSF normering ook aandacht voor overgangsgeluid en achtergrondgeluid (geluiden van o.a. W-installatie en voorbijgaand verkeer). Stiltemaker meet alle waarden om zeker te zijn dat de locatie voldoet aan de eisen.

Metingen gebeuren met klasse 1 meetapparatuur en conforme NEN5077, inclusief advieswaarden en mate van overschrijding. Rapportage van de geluidshinder inclusief adviesrapportage voor facilitair management en directie, indien gewenst met offerte voor uitvoeren van de adviespunten.