Akoestiek in het onderwijs

Goed onderwijs begint bij het verstaan van je docent

Akoestiek speelt een fundamentele rol in het onderwijs. Geluidsrectie is hier van belang, omdat de docent over relatief grote afstand een boodschap “zend” naar meerdere leerlingen. Goede akoestische omstandigheden verhogen de verstaanbaarheid van spraak, wat het leerproces direct ondersteunt. Slechte akoestiek kan daarentegen leiden tot vermoeidheid, concentratieverlies en stress bij leerlingen, wat een negatieve impact heeft op hun schoolprestaties.

Voor iedere vorm van onderwijs

Wanneer we kijken naar het soort onderwijs, van basis- naar voortgezet en hoger onderwijs, veranderen de akoestische behoeften. Collegezalen zijn veelal grotere ruimtes waar geluid gemakkelijk kan weerkaatsen, wat leidt tot nagalm en verminderde spraakverstaanbaarheid. Daarnaast hebben praktijkruimten, zoals wetenschappelijke laboratoria of muziekstudio’s, specifieke akoestische uitdagingen. Ze hebben vaak isolatie nodig om externe geluiden buiten te houden, of juist om geluid binnen te houden en anderen niet te storen. Net als een kleuterklas die grenst aan groep 8 van het primaire onderwijs: lastig om je CITO-toets te maken als er geluidsoverlast is.

Het Frisse Scholen Beleid

In Nederland zijn er specifieke normen en richtlijnen opgesteld om de akoestiek in onderwijsinstellingen te waarborgen. Twee prominente normen zijn het Bouwbesluit en het Frisse Scholen beleid. Terwijl het Bouwbesluit basisvoorschriften geeft voor de bouw, gaat het Frisse Scholen beleid specifiek in op het creëren van een gezonde en comfortabele leeromgeving, waarvan akoestiek een cruciaal aspect is.

Bij het beoordelen van de akoestiek in het onderwijs zijn verschillende waarden van belang. De meest gangbare is de nagalmtijd, gemeten volgesn de RT60 eisen. Een goede nagalmtijd zorgt voor voldoende levendigheid in de ruimte zonder dat het geluid te lang blijft hangen, wat essentieel is voor duidelijke communicatie. Andere belangrijke waarden zijn onder andere het achtergrondgeluidsniveau, de Speech Transmission Index (spraakverstaanbaarheid), en geluidsniveauverschil tussen ruimtes.

Verbeteren van de akoestiek

Om de akoestische kwaliteit te verbeteren, zijn er verschillende oplossingen beschikbaar. Dit varieert van het gebruik van geluidsabsorberende materialen, zoals akoestische plafondtegels en wandpanelen, tot architectonische beslissingen zoals het vermijden van parallelle muren. Daarnaast kunnen geluidsschermen en goed ontworpen deuren en ramen helpen om geluid te isoleren. Of speciale vloerbedekking om loopgeluiden (contactgeluid) te reduceren. Een samenwerking met akoestische experts tijdens de ontwerp- en bouwfase kan essentieel zijn om de gewenste akoestische resultaten te bereiken.

Stiltemaker meet, levert en monteert akoestiek. Specifiek voor het onderwijs met nagalmtijden, overgangsgeluid en geluidslekkage. Van sporthal tot aula en van IB-spreekkamer tot klaslokaal. We zijn zo overtuigd van de meerwaarde, dat we alle belangrijke punten in het whitepaper Frisse Scholen Beleid hebben gezet. Download het HIER.