Onderwijs en kinderopvang

Met stappen vooruit in het Frisse Scholen Beleid

Omdat goed onderwijs begint bij het verstaan van je docent

Nu het onderwijs afscheid neemt van de classificatie “excellente school” zijn ouders op zoek naar een nieuwe standaard voor de schoolkeuze van hun kinderen. Een logische opvolger is het Frisse Scholen Beleid, waarin onder andere geluidsoverlast en akoestiek centraal staan. Stiltemaker helpt onderwijsinstellingen aan deze normering te voldoen. Het helpt in commercieel opzicht om meer leerlingen te werven, maar draagt zeker ook een bijdrage in de werkplek keuze van leraren. Een Frisse School heeft minder last van het lerarentekort, maak daar gebruik van!

Overgangsgeluid

Bij het onderwijs is het van belang om rekening te houden met de overgangsgeluiden tussen lokalen, spreek- en vergader ruimten. Dit heeft naast privacy een ander belangrijk aspect: leerlingen moeten zich concentreren op hetgeen wat de leerkracht uitlegt, en niet op de naastgelegen klaslokalen.

Nagalm

Nagalm zien we in het onderwijs met name in de sport- en gemeenschappelijke ruimten, zoals een aula en ontvangsthal. Het is veelvoorkomend, een grote nagalmtijd of “doodgeslagen” ruimte. Juist de balans in absorberend en reflecterende materialen zorgt voor een goede verstaanbaarheid en acceptabele nagalmtijden.

<< 5,5 Punten lagere score bij landelijke toetsen bij een toename van 10dB boven de 41dB bij jonge studenten >>

Bron: https://www.academia.edu/3588066/Building_in_Sound

Concentratie

Concentratie ontstaat in een stille ruimte vanzelf. Geluiden van een naastgelegen lokaal zijn hinderlijk, zeker bij toetsen en examens. Gelijktijdig moet in een naastgelegen lokaal de leraar goed verstaanbaar zijn. Dat kan alleen door het toepassen van een goede, gebalanceerde mix in materialen.

Concentratie werkplekken

Breed toepasbaar in het onderwijs: concentratie werkplekken. Deze zijn flexibel door het gebouw te plaatsen in onder andere gangen, aula en bibliotheek. Het maakt dat leerlingen én leraren hun werk in rust kunnen afronden, zonder afleiding van voorbijgaande klasgenoten. Stiltemaker levert werkplekken als “pods” met een capaciteit van 1 tot 16 personen.

F.A.Q.​

Veelgestelde vragen over Stiltemaker

Geluidsmetingen

In het Frisse Scholen Beleid, de NEN en de BREEAM zijn richtlijnen opgenomen voor onderwijs. Wij meten alle relevante waarden, waaronder isolatie- luchtlekkage, achtergrondgeluid en nagalmtijden om te voldoen aan de eisen. Ook meten we de STI-waarde van omroep- en ontruiming installatie om de veiligheid van leerlingen en leerkrachten te waarborgen.

Metingen gebeuren met klasse 1 meetapparatuur en conforme NEN5077, inclusief advieswaarden en mate van overschrijding. Rapportage van de geluidshinder inclusief adviesrapportage voor facilitair management en directie, indien gewenst met offerte voor uitvoeren van de adviespunten.